استاد علی ظریفی اصفهانی متولد 12 اردیبهشت 1315 می باشد که از سن چهار سالگی کار قلمزنی را شروع کرده و هم اکنون بیش از 70 سال است که در شاخه های مختلف قلمزنی می کند .وی از سن چهار تا هفت سالگی نزد استادی در کاروانسرای حاجی علی کار می کرد . کاروانسرایی که در آن کار می کرد یک کاروانسرا در سطح عالی مملکت بود یعنی آنجا یک دانشگاه هنر بود که اکثر هنرمندان بزرگ اصفهان در زمینه نقاشی ، قلمزنی و مینا کاری در آنجا کار می کردند .از سن هفت سالگی تا ده سالگی نزد استادی دیگر کار می کرد . در سن ده سالگی بود که فهمید قلمزنی را دوست دارد . مدام برای خود در شیوه های مختلف قلمزنی کار     می کرد و همه شیوه ها را امتحان کرد .تقریبا بیست سال پیش برای اولین بار موفق به برجسته کاری روی ظرف به صورت نازک شد به گونه ای که اساتید آن زمان به وی می گفتند که قطعه برجسته را جداگانه ساخته و آن را به بدنه لحیم کرده است ، در حالیکه در آن زمان لحیم مس وجود نداشت . وی اکنون در زمینه شبکه کاری مشغول به فعالیت می باشد .

 

keyboard_arrow_up