گالری تجدد دارای مجوز رسمی به شماره ۸۷/۱۰۴۹۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز هنرهای تجسمی می باشد

به نام صورتگري كه در خورشيد خانه ي مشرق زمين بهشتي به نام اصفهان نقش زد و همگان به درستي نصف جهانش خواندند ولي نصف زيبايش كه تمام زيبائي و روح پروري است.  امروز من سعيد تجدّد  به پاس شكرگزاري حضرت دوست و قدرشناسي هرچند ناچيز از  اهالي شهر عشق و شهر شيدائي  اصفهان عزيز  سرمست و سرافراز و خرسندم كه در اين وب سایت ميخانه اي سراپا نموده ام تا هر هنردوست و هنر آفريني كه يا خود اهل اين اقليم است يا دلبسته ي هنر اين زيباترين بهشت هنر شرق است جامي يا خمي از ساقي برگيرد و در بي كرانه ي زيبائي هايش به ملكوت مستي سرك بكشد و تو را كه اهل سرزمين هنر هستي با زبان احساس فرا مي خوانم تا در اين فضاي زيباي مجازي با ما تا اوج همراه باشيد.

keyboard_arrow_up