استاد : کیقباد بذار افشان درسال ۱۳۳۸ در اصفهان متولد شد وی فارغ التحصیل رشته ای رنگرزی ونساجی درمقطع کاردانی ودارای درجه یک هنری معادل بادکترای هنر می باشد ایشان بیش از ۴۵ سال است که درشته مشبک وساخت انواع فلزات فعالیت داراد
او فعالیت خودرابطور تجربی آغاز کرد وازهیچ استادی دراین زمینه بهره نبرد
وی تاکنون درنمایشگاههای متعددی درداخل وخارج ازکشور شرکت داشته تعدادی از آثار استاد درموزه قرآن تهران واصفهان وهمچنین در کتابخانه ای ملی تهران موجود می باشد
از آثار به یادماندنی و ماندگار از استاد قرآن بزرگ یزدجری اشار کرد این قرآن یکی از بزرگترین قرآن های خاورمیانه است وهم اکنون در کتابخانه ملی تهران نگهداری می شود

keyboard_arrow_up