حاج محمد جوهریان متولد مهر ماه ۱۳۲۱ در اصفهان
از ۱۳ سالگی فولاد سازی را نزد پدر آموخت او میراث دار خانواده ایست که نسل در نسل
فولاد ساز بودند و در جوهر بندی و کوفیگری نیز تبحر داشتند .
وی در علامت سازی نیز استاد بی رقیبی بود. ۲۰ ساله بود که بزرگترین مجسمه ی فولادی حضرت موسی و لوح ده فرمان و عصایی را که تبدیل به اژدها شد را ساخت .
حاج محمد به پرورش شاگردان زیادی پرداخت که به حق در این امر موفق بود و از خانواده ی خود مرحوم استاد حسین جوهریان و مرحوم استاد رضا جوهریان و پسر او استاد مجید جوهریان می باشند .
حاج محمد تنها استاد در رشته ی فولاد نبود بلکه کارشناس بزرگ اشیاء هنری و قدیمی هم بود و در دوا گیری که شامل نقاشی و پرداز زنی روی فولاد می شود استادی چیره دست بود و آثار این هنرمند در تمام موزه های ایران و جهان پراکنده می باشد .
و سرانجام در نهم آذر ماه ۱۳۷۹ چهره در نقاب خاک کشید.
یادش گرامی باد.

keyboard_arrow_up