مهرداد صدری نگارگر برجسته اصفهانی است که از دل بی کران رنگ ها بسوی یکرنگی در حرکت می باشد. استاد مهرداد صدری شهرضایی در خانواده ای هنرمند در سال ۱۳۴۲ در اصفهان به دنیا آمد. پدرش معلم بود و هنگامی که به عشق وافر او به نقاشی و طراحی پی برد وی را از ۱۲ سالگی به استادانی چون رستم شیرازی نگارگر مشهور و منحصر به فرد سپرد.

keyboard_arrow_up