مهدی علمداری متولد سال 1326 شهر اصفهان است . پدرش باغبان بود و او قلمزنی را به اتفاق برادرانش نزد دایی خود ( سید محمد قلمی زاده ) فرا گرفت . پدرش را در نوجوانی از دست داد و به تحصیلات خود تا سیکل ادامه داد و همزمان فراگیری قلمزنی را نزد دایی و نزد استادکاران بازار فرا گرفت . او به شیوه استاد و شاگردی مهارت قلمزنی را هر چه بیشتر کسب کرد . از سن 20 سالگی به صورت مستقل به حرفه قلمزنی پرداخت و همزمان نیز به آموزش شاگردان زیادی پرداخت و در همین زمانها بود که به جنبه هنری کارهایش بیشتر فکر کرد و به ایجاد نمونه های هنری پرداخت . علاوه بر قلمزنی به طراحی و مینیاتور سازی پرداخت و تابلوهای زیادی به سبک مینیاتور با رنگ و روغن ساخت . هم اکنون در کارگاه ایشان ، سه رشته هنری به طور دائم برقرار بوده است از جمله قلمزنی ، مینیاتور و طراحی نقشه فرش . علاوه بر این موارد در زمینه رشته های حجمی مثل مجسمه سازی با گچ بری و تزئینات ساختمان فعالیت دارند . تندیس پسرک سوار بر اسب با چوگان یکی از نمونه کارهای ایشان است .

 

keyboard_arrow_up