متولد 1315 اصفهان

در سال 1332 وارد هنرستان هنرهای زیبای اصفهان شد و پس از گذراندن دوره 6 ساله در رشته ی نقاشی طبیعت زیر نظر اساتید:عیسی بهادری ،آقای معیری وعباسعلی پور صفابه عنوان دبیر هنر به استخدام آموزش وپرورش در آمد وتا سال 1369در هنرستان ها ،دبیرستانها ودانشسرای تربیت معلم به تربیت هنرجو مشغول بود در سال 1970میلادی به انگلستان سفر کرد و پس گذراندن دوره 2 ساله آموزش نقاشی آبرنگ در کینز کالج لندن وتولید آثار هنری وبرگزاری نمایشگاه به ایران بازگشت نامبرده هم اکنون در کارگاه نقاشی شخصی به تولید آثار هنری مشغول می باشد.

 

keyboard_arrow_up