حاج محمد صیرفیان باهنر و فرهنگ دیار نصف جهان ایران وجهان گره خورده است

درگذشت: این استاد برجسته را به همه هنر دوستان همشهریان همکاران او درجامعه هنری فرش دستباف وبه ویژه خانواده صیرفیان تسلیت گفته وازخداوند منان غفران ورحمت واسعه الهی برای او ودیگر هنرمندان فقیه این خاندان وصبر وشکیبایی برای خانواده ارجمندش مسألت دارم

keyboard_arrow_up