متولد1327 یزد

تحصیلات هنری خود را زیر نظر اساتید:تاجمیر ریاحی وعباسعـلی پورصفا در رششته ی نقاشی گذراند  در سال 1346 موفق به دریافت دیپلم از هنرستان هنرهای زیبا ی اصفهان گردید و از سال 1355تا 1373 به عنوان کارشناس با سازمان صنایع دستیایران همکاری داشت .

نامبرده 27 سال سابقه طراحی پسترهای سینمایی دارد وبا سابقه ی 45سال کار هنر نقاشی نمایشگاههای انفرادی متعددی در شهر یزد ،اصفهان ،تهران، کیش کشور ارمنستان برگذار نموده است از سال 68 تا کنون در کارگاه آموزشی شخصی مشغول آموزش وتربیت هنرجو می باشد.

keyboard_arrow_up