استاد :سید مصطفی میرفخرایی
متولد تهران
از تاریخ 1 تیر 51 شروع به فراگیری هنر قلم زنی شدم نزد مرحوم استاد نامجو بمدت 2سال بعد نزد استاد علی ابراهیم زاده بمدت 1سال از سال 74 به اصفهان مهاجرت کردم واز فضای هنری اصفهان بهره بردم ودر تیرماه 91 به تهرا ن باز گشتم از این زمان در فعالیتهای اجتماعی شرکت کردم در سال 92به جشنواره جهانی صنایع دستی دعوت شدم وموفق شدم بعنوان هنرمند برتر هنرهای سنتی انتخاب ولوح دریافت کنم

keyboard_arrow_up