سمبات در سال 1291 شمسی در جلفای اصفهان متولد شد . تحصیلات خود را در کالج اصفهان به پایان رسانید و نزد بعضی استادان ارمنی مانند هاکوپ وارطانیان و یقیا ولیجانیان به تعلیم نقاشی پرداخت و از سرکیس خاچاطوریان بهره کافی برد . سپس در سال 1949 م به انگلستان رفت و به مطالعه پرداخت و با آبرنگ کار معروف انگلیسی سرویلیام راسل فلینت آشنا شد و مورد توجه او قرار گرفت . سمبات علاوه بر نقاشی آبرنگ که در آن چیره دستی و شهرت خاصی دارد ، آثاری نیز به صورت رنگ و روغن ، گواش و پاستل و سیاه قلم دارد .

keyboard_arrow_up