تیزبین و مبتکر ، بسیار دقیق و حساس است . غزلیات نابی از شعرای بزرگ در حافظاه دارد. به دستگاههای موسیقی آشناست .خط نستعلیق را شیرین می نویسد و صدای خوشی دارد و صاحب گنجینه کم نظیری از خطوط خوشنویسان قدیم ایران است . در انواع قلمزنی ریز ، سمت استادی دارد . کمتر کسی مانند او در قلمزنی ، خطوط ریز و درشت را بر روی فلزات به این زیبایی نقش بسته است . کوچکترین شیء که از قلم وی دیده ایم بر روی یک انگشتری و بزرگترین آنها بر ظروف و گلدانهای بزرگ و یک جفت چراغ بلند آویزدار بوده که هر کجا باشد بهایی برای آن نمی توان قایل شد . متولد 1310 است . از 13 سالگی شروع به کار کرده و هنوز قدرت هنری خود را حفظ کرده است .

 

keyboard_arrow_up