مرحوم استاد حسین بازیار یکی از پدیده های قلمزنی معاصر شهر درچه اصفهان بود.
او طراحی قابل و توانا به ویژه در زمینه طرح های گل و مرغ و خطوط اسلیمی بود و سبکی مخصوص به خودش داشت.
گروهی از قلمزنان هنوز از طرح های این استاد صبور استفاده میکنند.
معروف است که استاد انقدر در طراحی نقوش گل و مرغ تبحر داشت که سطوح چند متر مربع با صدها مرغ مختلف و متفاوت تزیین میکردنند.

keyboard_arrow_up