استاد باقر نفری در سال ۱۳۶۲ در شهر شهرضا متولد شد در سن ۱۸ سالگی
نزد استاد ارجمند کیقباد بذر افشان
شروع به فراگیری هنر مشبک فلز نمود در ادامه فعالیت هنری خود
نزد سر کار خانم کیانی هنر فیروزه کوبی را آموخت واز همان سال بود که تلفیق هنر فیروزه کوبی و مشبک فلز سبک جدید بنام فیروز مشبک خلق وبه جامعه هنر ایران تقدیم کرد
نمایشگاههای متعددی در داخل و خارج شرکت نمود
نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی ایران هنر
نمایشگاه گروهی ارمنستان در ایروان
نمایشگاه گروهی مجلس شورای اسلامی
نمایشگاه صنایع دستی استان اصفهان
نمایشگاه صنایع دستی برج میلا د و۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

keyboard_arrow_up