محمّد موحديان عطاّر- متولّد 1328 هجري شمسي اصفهان
ديپلم رياضي از دبيرستان ادب 1347
دانش آموخته رشته مهندسي مكانيك دانشكده علم و صنعت ايران 1352
دريافت درجه 2 هنري از شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور 1370
دريافت درجه يك هنري از شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور 1380
هنرآموز هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان و كارشناس هنرهاي تجسمي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اصفهان از سال 1360
معرفی به عنوان چهره ماندگار استان اصفهان در رشته هنر 1388
برگزيده اول مسابقه طراحي آرم مجتمع فولاد مباركه اصفهان 1382
برگزيده دوم مسابقه طراحي آرم دانشگاه شيراز 1371
برگزيده دوم مسابقه طراحي آرم پرچم يادبود شهداي انقلاب 1372
برگزيده اول مسابقه طراحي آرم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان اصفهان 1373
برگزيده اول مسابقه طراحي آرم همايش بين‌المللي قرطبه ـ اصفهان 1381
طراحي آرم ستاد جهانگردي ثامن الائمه اصفهان 1375
طراحي آرم سمينار رسالت زن مسلمان در جهان امروز 1373
طراحي آرم كتابخانه علامه مجلسي اصهفان 1373
طراحي آرم هفتمين همايش ملي چشم پزشكي 1376
طراحي آرم كنگرة بزرگداشت بانو مجتهدة امين 1371
طراحي آرم فصلنامه فرهنگ اصفهان 1374
طراحي آرم اولين سمينار معضل يابي و مسئله شناسي فرهنگي 1377
طراحي آرم فصلنامه آموزشي پژوهشي تربيتي « آموزه » 1381

 

keyboard_arrow_up